Perdana, A. (2020). Ragam Langgam Aksara Jawa dari Manuskrip hingga Buku Cetak. Manuskripta, 10(1), 1-28. doi:10.33656/manuskripta.v10i1.140