Karim, A. (2019). Penyakit Lelaki: Kajian Berdasarkan Kitab-Kitab Tib Melayu Terpilih. Manuskripta, 9(2), 59-71. doi:10.33656/manuskripta.v9i2.149