Karim, A. 2019 Dec 30. Penyakit Lelaki: Kajian Berdasarkan Kitab-Kitab Tib Melayu Terpilih. Manuskripta. [Online] 9:2