Maulana, M. (2020). Penafsiran Sufistik-Kejawen atas Surah Al-Fatihah: Studi Analisis atas Manuskrip Kiai Mustojo. Manuskripta, 10(1), 147-167. doi:10.33656/manuskripta.v10i1.160