Arisandi, Isep Bayu, Titin Nurhayati Ma'mun, & Undang Ahmad Darsa. " Ciri, Peran, dan Kedudukan Seorang Istri terhadap Suami dalam Naskah Babad Awak Salira." Manuskripta [Online], 11.1 (2021): n. pag. Web. 27 Oct. 2021