Ghozali, A., & Christomy, T. (2023). Surat Perjanjian dan Relasi Kuasa dalam Naskah Peti Kesultanan Ternate 113 A 1/22. Manuskripta, 13(2). doi:10.33656/manuskripta.v13i2.221