Nurwansah, Ilham. " Hukum dalam Naskah Sunda Kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian." Manuskripta [Online], 7.1 (2017): 31-61. Web. 14 Apr. 2024